Aspects of fluid therapy in the critically ill. Experimental and clinical studies on fluid therapy in the inflammatory conditions.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

165 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aspects of fluid therapy in the critically ill. Experimental and clinical studies on fluid therapy in the inflammatory conditions.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap