Aspects of infant food factors on intestinal inflammation and effects of probiotics in celiac disease autoimmunity

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aspects of infant food factors on intestinal inflammation and effects of probiotics in celiac disease autoimmunity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Food Science

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science