Aspects of infective endocarditis. Molecules, microbiology, management, and more.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

234 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aspects of infective endocarditis. Molecules, microbiology, management, and more.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi