Aspects of nutrition in geriatric patients - Especially dietary assessment, intake and requirements

Mats Persson Lintrup

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Aspects of nutrition in geriatric patients - Especially dietary assessment, intake and requirements”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agrikultur & biologi