Aspects of photoinduction of carotenogenesis in the fungus Verticillium-Agricinum

K C Hsiao, Lars Olof Björn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

An action spectrum for light induced carotenogenesis in V. agaricinum (Link) Corda (ATCC 24668) was obtained by exposing mycelial pads to monochromatic radiation. Action maxima occurred at 290 (main peak) and 390 nm and there was a minor peak at 483 nm. An interaction between the blue and UV light occurred. Blue light partly reversed the UV light induction of carotenogenesis when given after, but not when given before UV light. This implies that there are at least 2 photoreceptors involved in carotenogenesis in Verticillium, but phytochrome is not likely to be one of them.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)235-238
TidskriftPhysiologia Plantarum
Volym54
Nummer3
DOI
StatusPublished - 1982

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Aspects of photoinduction of carotenogenesis in the fungus Verticillium-Agricinum”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här