Aspects of ZnT8 autoimmunity in childhood type 1 diabetes

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aspects of ZnT8 autoimmunity in childhood type 1 diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap