Aspects on the Regio and Stereo Selectivity in the Hydrolsilylation of 1,3-Dienes

Magnus Gustafsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Hydrosilyleringsreaktionen är formellt en addition av en hydrosilan till ett omättat system. Reaktionen är oftast katalyserad av en övergångsmetall, och i denna process är det möjligt att påverka på vilket sätt additionen sker. Denna avhandling är en sammanfattning av fyra artiklar som behandlar regio-, stereo- och kemoselektivitet vid addition av hydrosilaner till konjugerade diener under rhodium- alternativt palladiumkatalys. En högre selektivitet innebär en mer uniform produkt. Exempelvis hade syrgas en positiv influens på regioselektiviteten i den RhCl(PPh3)3 katalyserade reaktionen mellan hydrosilaner och isopren. Som bäst uppnåddes ett 10:1 förhållande mellan reaktionens två huvudisomerer. Introduktion av en kiral ligand, syntetiserad från aminosyran phenylglycin, anrikade den ena stereoisomeren i den palladiumkatalyserade reaktionen av cykliska diener med upp till 84% enantiomert överskott.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Centrum för analys och syntes
Handledare
  • Frejd, Torbjörn, handledare
Tilldelningsdatum2005 feb. 11
Förlag
ISBN (tryckt)91-7422-070-5
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-02-11
Time: 10:30
Place: Kemicentrum, Hörsal F

External reviewer(s)

Name: Somfai, Peter
Title: Professor
Affiliation: Organisk Kemi, KTH

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Organic chemistry (S/LTH) (011001240)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Organisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Aspects on the Regio and Stereo Selectivity in the Hydrolsilylation of 1,3-Dienes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här