Aspects on vascular and endovascular surgery in patients with diabetes mellitus and lower limb ischemia

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

77 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat