Aspects on vascular and endovascular surgery in patients with diabetes mellitus and lower limb ischemia

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

78 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat