Assembly and Breakup of Rodinia (Some results of IGCP project 440)

Svetlana Bogdanova, S. A. Pisarevsky, Z. X. Li

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

81 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assembly and Breakup of Rodinia (Some results of IGCP project 440)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap