Assembly of human contact phase factors and release of bradykinin at the surface of curli-expressing Escherichia coli

Abdelhakim Ben Nasr, Arne Olsén, Ulf Sjöbring, Werner Müller-Esterl, Lars Björck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat