ASSERT - Kontroll av markstabilisering med resistivitetstomografi (ERT)

Torleif Dahlin, Mikael Lumetzberger, Per Hedblom, Simon Rejkjär, Martin Holmén

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivetPeer review

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Markstabilisering blir allt vanligare för exploatering av områden med dålig bärighet.
Det finns dock behov av bättre och volymstäckande kontrollmetoder för
kvalitetssäkring. Kontrollmetoderna kan delas upp i två steg, där det första sker i
omedelbar anslutning till inblandning av bindemedel för att kontrollera om man
lyckats behandla hela den avsedda volymen, eller om det finns zoner som behöver
komplettering. Det andra steget har fokus på hållfastheten i den stabiliserade
volymen, och förutsätter att bindemedlet har härdat.

FoU-projektet ASSERT har fokus på kvalitetskontroll med hjälp av elektrisk
resistivitetstomografi (ERT). Tanken är att använda metoden i omedelbar anslutning
till inblandning av bindemedel för att avgränsa den markvolym som har behandlats
med bindemedel från obehandlade delar. ERT skulle då kunna användas för att snabbt
kontrollera resultatet av stabiliseringen, så att kompletterande åtgärder i zoner med
otillräcklig inblandning kan vidtas medan personal och utrustning finns på plats.
Vidare finns det potential för volymstäckande kvantifiering av hållfasthetstillväxten
via korrelation mellan förändring av resistivitet och förändring i hållfasthet under
härdningsprocessen, men det torde behöva göras platsspecifikt.

Test och verifiering av metoden sker i olika geomaterial i laboratorium och i fält,
inklusive fullskaletester för olika typer av stabilisering. Vidare ingår metodutveckling
och anpassning för tillämpningen, för att metoden ska bli tillräckligt robust och snabb
för att kunna användas rutinmässigt på ett hållbart sätt. Fältförsök har genomförts
med att installera elektroder i KC-pelare och jetpelare i direkt anslutning till
stabiliseringen. Laboratorietester har hittills gjorts för KC-stabilisering av lera och
för stabilisering av muddermassor.
Originalspråksvenska
Sidor219-228
StatusPublished - 2023 mars
EvenemangGrundläggningsdagen 2023 - Älvsjömaääsan, Stockholm, Sverige
Varaktighet: 2023 mars 162023 mars 16
https://grundlaggningsdagen.se/onewebmedia/2023/GD%202023_publikationen_rev.pdf

Konferens

KonferensGrundläggningsdagen 2023
Förkortad titelGD2023
Land/TerritoriumSverige
OrtStockholm
Period2023/03/162023/03/16
Internetadress

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geoteknik

Citera det här