Assessing and Rewarding Excellent Academic Teachers for the benefit of an Organisation.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessing and Rewarding Excellent Academic Teachers for the benefit of an Organisation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap