Assessing People’s Values of Nature: Where Is the Link to Sustainability Transformations?

Sanna Stålhammar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessing People’s Values of Nature: Where Is the Link to Sustainability Transformations?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi