Assessing the effect of the time since transition to organic farming on plants and butterflies

Dennis Jonason, Georg Andersson, Erik Ockinger, Maj Rundlöf, Henrik Smith, Jan Bengtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

58 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessing the effect of the time since transition to organic farming on plants and butterflies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi