Assessing the feasibility of archetypal transition pathways towards carbon neutrality: A comparative analysis of European industries

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

94 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessing the feasibility of archetypal transition pathways towards carbon neutrality: A comparative analysis of European industries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap