Assessing the feasibility of archetypal transition pathways towards carbon neutrality: A comparative analysis of European industries

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

106 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat