Assessing the impacts of social norms on low-carbon mobility options

Luis Mundaca, Rocío Román-Collado, José M. Cansino

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessing the impacts of social norms on low-carbon mobility options”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap