Assessment of an Evolution Equation for the Displacement Speed of a Constant-Density Reactive Scalar Field

Rixin Yu, Thommie Nilsson, Geert Brethouwer, Nilanjan Chakraborty, Andrei Lipatnikov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessment of an Evolution Equation for the Displacement Speed of a Constant-Density Reactive Scalar Field”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap