Assessment of cognition in ageing. Investigating internal validity, occurrence and reversion of Mild Cognitive Impairment. Data from the general population study “Good Aging in Skåne”

Bidragets översatta titel : Åldrande och kognitionsbedömningar. En granskning av intern validitet, förekomst och tillbakagång av lindrig kognitiv funktionsnedsättning: Data från befolkningsstudien "Gott åldrande i Skåne"

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

231 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat