Assessment of Commonly used Tool Life Models in Metal Cutting

Daniel Johansson, Sören Hägglund, Volodymyr Bushlya, Jan Eric Ståhl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

164 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat