Assessment of groundwater vulnerability in the Rio Artiguas basin, Nicaragua

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

46 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessment of groundwater vulnerability in the Rio Artiguas basin, Nicaragua”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar