Assessment of increased upper airway resistance in snorers. Methodological and diagnostic considerations.

Sören Berg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Vid omhändertagande av patienter med snarkning och obstruktionsproblematik är det viktigt att beakta alla grader av andningsstörning. Nuvarande utredningsmetoder är väl lämpade för att diagnostisera avancerade sjukdomstillstånd präglade av andningsuppehåll under sömnen (apnéer) men har svårare att identifiera patienter vilkas andnings- och sömnstörning är mindre uttalad. Detta kan bero på allmänt använda undersökningsmtoders okänslighet för lindrigare störningar av andningen, men även den använda klassifikationen av andnings- och sömnstörningar kan tänkas vara för begränsad för att täcka hela sjukdomsspektrat. Avhandlingen visar att registrering av andningsreduktion med indirekta mätmetoder bör granskas kritiskt, speciellt i de fall där diagnostik av obstruktiva andningsstörningar enbart baseras på dessa metoder. Intrathoracal tryckmätning i matstrupen har visats vara en bra metod för registrering av olika grader av andningsstörning av obstructiv typ. Med modern microchip teknik kan detta vara ett väsentlig
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Öron-, näs- och halssjukdomar, Lund
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1997 feb. 14
Förlag
StatusPublished - 1997

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1997-02-14
Time: 10:15
Place: Room F1 Main Building, University Hospital of Lund.

External reviewer(s)

Name: Ejnell, Hasse
Title: Professor
Affiliation: ENT- dep. Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, Sweden.

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Assessment of increased upper airway resistance in snorers. Methodological and diagnostic considerations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här