Assessment of myocardial viability using magnetic resonance imaging

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

237 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessment of myocardial viability using magnetic resonance imaging”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap