Assessment of Pulmonary Blood Flow in Heart Failure. Using Novel and Non-Invasive Diagnostic Methods.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

149 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessment of Pulmonary Blood Flow in Heart Failure. Using Novel and Non-Invasive Diagnostic Methods.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap