Assessment of Respiratory Variations in Atrial Fibrillatory Waves

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Handledare
  • Sandberg, Frida, handledare
  • Platonov, Pyotr, Biträdande handledare
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-485-4
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-485-7
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinteknik

Citera det här