Assessment of selection bias due to dropouts in the follow-up of the Scania Public Health Cohort

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessment of selection bias due to dropouts in the follow-up of the Scania Public Health Cohort”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap