Assessment of sustainability aspects when making pre-renovation decisions

Bidragets översatta titel : Bedöma hållbarhetsaspekter inför ett beslut om renovering

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

99 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bedöma hållbarhetsaspekter inför ett beslut om renovering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap