Assessment of the effluents of basra city main water treatment plants for drinking and irrigation purposes

Suhad Almuktar, Ahmed Naseh Ahmed Hamdan, Miklas Scholz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessment of the effluents of basra city main water treatment plants for drinking and irrigation purposes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Kemiska föreningar