Assessment of volume segmentation in radiotherapy of adolescents: a treatment planning study by the Swedish Workgroup for Paediatric Radiotherapy.

Ingrid Kristensen, Måns Agrup, Per Bergström, Jacob Engellau, Hedda Haugen, Ulla Martinsson, Kristina Nilsson, Zahra Taheri-Kadkhoda, Jack Lindh, Per Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
199 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessment of volume segmentation in radiotherapy of adolescents: a treatment planning study by the Swedish Workgroup for Paediatric Radiotherapy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap