Associated D and dijet production at HERA as a test of the k(T)-factorization approach

SP Baranov, Hannes Jung, Leif Jönsson, S Padhi, NP Zotov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Sammanfattning

In the framework of the semi-hard (k(T)-factorization) approach, we analyze the various charm production processes in the kinematic region covered by the HERA experiments.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3257-3262
TidskriftActa Physica Polonica. Series B: Elementary Particle Physics, Nuclear Physics, Statistical Physics, Theory of Relativity, Field Theory
Volym33
Utgåva10
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Associated D and dijet production at HERA as a test of the k(T)-factorization approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här