Associated Factors With Antipsychotic Use in Long-Term Institutional Care in Eight European Countries: Results From the RightTimePlaceCare Study.

Adelaide de Mauleon, Sandrine Sourdet, Anna Renom-Guiteras, Sophie Gillette-Guyonnet, Helena Leino-Kilpi, Staffan Karlsson, Michel Bleijlevens, Adela Zabategui, Kai Saks, Bruno Vellas, David Jolley, Maria Soto

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Sammanfattning

  To determine factors associated with the antipsychotic (AP) prescription for people with dementia (PwD) recently admitted to institutional long-term care facilities (LTCFs) and to ascertain differences in the use of this medication in 8 European countries.
  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)812-818
  TidskriftJournal of the American Medical Directors Association
  Volym15
  Nummer11
  DOI
  StatusPublished - 2014

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”Associated Factors With Antipsychotic Use in Long-Term Institutional Care in Eight European Countries: Results From the RightTimePlaceCare Study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här