Associated Factors With Antipsychotic Use in Long-Term Institutional Care in Eight European Countries: Results From the RightTimePlaceCare Study.

Adelaide de Mauleon, Sandrine Sourdet, Anna Renom-Guiteras, Sophie Gillette-Guyonnet, Helena Leino-Kilpi, Staffan Karlsson, Michel Bleijlevens, Adela Zabategui, Kai Saks, Bruno Vellas, David Jolley, Maria Soto

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  29 Citeringar (SciVal)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Associated Factors With Antipsychotic Use in Long-Term Institutional Care in Eight European Countries: Results From the RightTimePlaceCare Study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Samhällsvetenskap