Association between blood pressure and BMI with bladder cancer risk and mortality in 340,000 men in three Swedish cohorts

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat