Association Between Bone Mineral Density and Autoantibodies in Patients With Rheumatoid Arthritis

Josephine A.M.P. Amkreutz, Emma C. de Moel, Lisa Theander, Minna Willim, Lotte Heimans, Jan Åke Nilsson, Magnus K. Karlsson, Tom W.J. Huizinga, Kristina E. Åkesson, Lennart T.H. Jacobsson, Cornelia F. Allaart, Carl Turesson, Diane van der Woude

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association Between Bone Mineral Density and Autoantibodies in Patients With Rheumatoid Arthritis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap