Association between copeptin and declining glomerular filtration rate in people with newly diagnosed diabetes. The Skaraborg Diabetes Register.

Miriam Pikkemaat, Olle Melander, K Bengtsson Boström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Copeptin has shown association with development of chronic kidney disease (CKD) in people with diabetes. Early detection of individuals having the highest risk could help avoid this complication. Therefore we decided to study copeptin concentrations and estimated glomerular filtration rate (eGFR) retrospectively in people with newly diagnosed diabetes.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1062-1065
TidskriftJournal of Diabetes and its Complications
Volym29
Nummer8
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Association between copeptin and declining glomerular filtration rate in people with newly diagnosed diabetes. The Skaraborg Diabetes Register.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här