Association between copeptin and declining glomerular filtration rate in people with newly diagnosed diabetes. The Skaraborg Diabetes Register.

Miriam Pikkemaat, Olle Melander, K Bengtsson Boström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association between copeptin and declining glomerular filtration rate in people with newly diagnosed diabetes. The Skaraborg Diabetes Register.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Computer Science

Mathematics