Association between delayed gadolinium-enhanced MRI of cartilage (dGEMRIC) and joint space narrowing and osteophytes: a cohort study in patients with partial meniscectomy with 11 years of follow-up.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association between delayed gadolinium-enhanced MRI of cartilage (dGEMRIC) and joint space narrowing and osteophytes: a cohort study in patients with partial meniscectomy with 11 years of follow-up.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap