Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association Between EEG Patterns and Serum Neurofilament Light After Cardiac Arrest: A Post Hoc Analysis of the TTM Trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap