Association between Maternal Dietary Diversity and Low Birth Weight in Central India: A Case-Control Study

Shantanu Sharma, Sonali Maheshwari, Sunil Mehra

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association between Maternal Dietary Diversity and Low Birth Weight in Central India: A Case-Control Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi