Association between pelvic obliquity and scoliosis, hip displacement and asymmetric hip abduction in children with cerebral palsy: a cross-sectional registry study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association between pelvic obliquity and scoliosis, hip displacement and asymmetric hip abduction in children with cerebral palsy: a cross-sectional registry study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap