Association between polymorphisms in the aryl hydrocarbon receptor repressor gene and disseminated testicular germ cell cancer.

Leon Brokken, Yvonne Lundberg-Giwercman, Ewa Rajpert-De Meyts, Jakob Eberhard, Olof Ståhl, Gabriella Cohn-Cedermark, Gedske Daugaard, Stefan Arver, Aleksander Giwercman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
180 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association between polymorphisms in the aryl hydrocarbon receptor repressor gene and disseminated testicular germ cell cancer.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap