Association of lipid-lowering drugs with COVID-19 outcomes from a Mendelian randomization study

Wuqing Huang, Jun Xiao, Jianguang Ji, Liangwan Chen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association of lipid-lowering drugs with COVID-19 outcomes from a Mendelian randomization study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar