Association of managerial position with cardiovascular risk factors: A fixed-effects analysis for japanese employees

Ryo Ikesu, Atsushi Miyawaki, Akiko Kishi Svensson, Thomas Svensson, Yasuki Kobayashi, Ung Il Chung

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association of managerial position with cardiovascular risk factors: A fixed-effects analysis for japanese employees”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap