Association of novel vascular risk markers with cognitive function and dementia: special focus on arterial stiffness

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

553 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Nägga, Katarina, handledare
  • Elmståhl, Sölve, handledare
  • Minthon, Lennart, handledare
Tilldelningsdatum2017 nov. 24
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-541-3
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-11-24
Time: 13:00
Place: Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
External reviewer(s)
Name: Skoog, Ingmar
Title: professor
Affiliation: University of Gothenburg, Sweden
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2017:159

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Citera det här