Association of single nucleotide polymorphisms with insulin secretion, insulin sensitivity, and diabetes in women with a history of gestational diabetes mellitus

Rashmi B. Prasad, Karl Kristensen, Anastasia Katsarou, Nael Shaat

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association of single nucleotide polymorphisms with insulin secretion, insulin sensitivity, and diabetes in women with a history of gestational diabetes mellitus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap