Association of TCF7L2 variation with single islet autoantibody expression in children with type 1 diabetes.

Maria J Redondo, Jesse Muniz, Luisa M Rodriguez, Dinakar Iyer, Fariba Vaziri Sani, Morey W Haymond, Christiane S Hampe, Michael L Metzker, Struan F A Grant, Ashok Balasubramanyam

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

156 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The transcription factor 7-like 2 (TCF7L2) gene has the strongest genetic association with type 2 diabetes. TCF7L2 also associates with latent autoimmune diabetes in adults, which often presents with a single islet autoantibody, but not with classical type 1 diabetes.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)e000008
TidskriftBMJ open diabetes research & care
Volym2
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Association of TCF7L2 variation with single islet autoantibody expression in children with type 1 diabetes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här