Association of Tramadol vs Codeine Prescription Dispensation with Mortality and Other Adverse Clinical Outcomes

Junqing Xie, Victoria Y. Strauss, Daniel Martinez-Laguna, Cristina Carbonell-Abella, Adolfo Diez-Perez, Xavier Nogues, Gary S. Collins, Sara Khalid, Antonella Delmestri, Aleksandra Turkiewicz, Martin Englund, Mina Tadrous, Carlen Reyes, Daniel Prieto-Alhambra

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Association of Tramadol vs Codeine Prescription Dispensation with Mortality and Other Adverse Clinical Outcomes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap