Associations between altered movement patterns during single-leg squat and muscle activity at weight-transfer initiation in individuals with anterior cruciate ligament injury

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Associations between altered movement patterns during single-leg squat and muscle activity at weight-transfer initiation in individuals with anterior cruciate ligament injury”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap