Associations of beta-catenin alterations and MSI screening status with expression of key cell cycle regulating proteins and survival from colorectal cancer

Sakarias Wangefjord, Jenny Brändstedt, Kajsa Ericson Lindquist, Björn Nodin, Karin Jirström, Jakob Eberhard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

42 Citeringar (SciVal)
171 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Associations of beta-catenin alterations and MSI screening status with expression of key cell cycle regulating proteins and survival from colorectal cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap